SĄLYGOS IR NUOSTATAI

Jei esate 16 metų ar jaunesni, jūs negalite užsiregistruoti pas mus svetainėje. Jūs privalote paklausti tėvų ar globėjų leidimo, kurie turėtų jus užregistruoti svetainėje su jūsų asmenine informacija. Jei sužinosime, kad esate 16 metų ar jaunesni ir tokio leidimo neturite, mes pašalinsime jūsų asmeninę informaciją iš mūsų įrašų.

Sveiki atvykę į TastePerfumes.com. Tai yra mūsų naudojimo sąlygos, kurias turėtumėte perskaityti, prieš pradėdami naudotis svetaine. Šie terminai yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp TastePerfumes.com ir jūsų. Jie valdys jūsų ir mūsų santykius bei viską, ką jūs darysite svetainėje. Jei nenorite laikytis šių Naudojimo sąlygų, nesinaudokite svetaine. Mes galime keisti naudojimo sąlygas laikas nuo laiko, be pranešimų.

Šios Naudojimo sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi Svetaine, informacija, kurią mes pateikiame jums svetainėje, ir bet kurias prekes ar paslaugas, kurias mes parduodame jums tiesiogiai iš šios svetainės. Šios Naudojimo sąlygos nenumato jokių kitų santykių su trečiąja šalimi. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate, kad laikysitės šių naudojimo sąlygų ir bet kokių pakeitimų, kurie gali būti atlikti.

1. SVETAINĖS NAUDOJIMAS

1.1. Jūs negalite naudoti svetainės netinkamai, neteisėtai arba pažeidžiant bet kokius jums taikomus teisės aktus ar licencijas. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama.

1.2. Jūs sutinkate, kad naudojantis Svetaine jūs negalite:

Skelbti, įkelti, saugoti, platinti bet kokią neteisėtą, šmeižikišką, nesąžiningą, kenksmingą, konfidencialią, klastingą ar kitą neteisėtą medžiagą ar informaciją arba viską, kas gali būti baudžiamasis ar civilinis nusikaltimas;

  • Įkelti failus ar kitus duomenis, kuriuose yra programinės įrangos ar kitos medžiagos, kuri yra bet kurios trečiosios šalies intelektinė nuosavybė arba kurios yra saugomos bet kokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisėmis, negavus visų būtinų sutikimų;
  • Įkelti failų, kuriuose yra virusų ar bet kurios kitos programinės įrangos ar programų, kurios gali trukdyti svetainės ar bet kurio kito kompiuterio veikimui.

1.3. Jūs sutinkate laikytis visų pagrįstų instrukcijų, kurias mes galime keisti dėl svetainės naudojimo.

1.4. Jūs esate atsakingas už tai, kad niekas nenaudotų jūsų įrangos, kad pasiektu svetainę be jūsų leidimo. Mes turėsime teisę manyti, kad kiekvienas, kuris naudojasi svetaine naudodamas jūsų įrangą, turi jūsų leidimą tai padaryti ir jūs būsite atsakingas už visus mokesčius ar bet kokias kitas išlaidas, įsipareigojimus ar žalą.

2. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

2.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės (kaip apibrėžta 2.4 punkte žemiau) informacijai, kuri jums pateikiami per Svetainę, yra mūsų nuosavybės teise arba mūsų trečiųjų šalių partnerių licencija. Šią informaciją galite naudoti tik pagal šias Naudojimo sąlygas. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiose Naudojimo sąlygose. Mes nesuteikiame jokios teisės naudoti medžiagą ar informaciją, kuri yra jums prieinama Svetainėje. Visos mūsų teisės yra saugomos.

2.2. Galite peržiūrėti, atsisiųsti ir spausdinti visas medžiagas ir informaciją, pateiktą jums svetaine, laikydamiesi šių sąlygų:

  • Medžiaga ir informacija gali būti naudojama tik jūsų asmeniniams ir nekomerciniams tikslams;
  • Medžiaga ir informacija neturi būti atkuriami ar įtraukiami į kitus darbus ar leidinius bet kokiame laikmenoje be raštiško leidimo;
  • Medžiaga ir informacija jokiu būdu negali būti keičiamos;
  • Medžiaga ir informacija negali būti platinama ar parduodama trečiajai šaliai;
  • Jūs negalite pašalinti jokių autorių teisių ar kitų nuosavybės nuorodų, esančių medžiagoje ar informacijoje.

2.3. Mes nesuteikiame jums teisių, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis, bet kokiems produktams ar paslaugoms, kurias perkate iš Svetainės ar per ją.

2.4. Sąvoka „intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia visus patentus, registruotus ir neregistruotus prekių ženklus ir paslaugų ženklus, domenų vardus, registruotus dizainus ir dizaino teises, autorines teises (įskaitant tokias teises kompiuterių programinėje įrangoje ir duomenų bazėse), duomenų bazės teises ir moralines teises (Kiekvienu atveju visą jo laikotarpį ir jo pratęsimus, atnaujinimus ir pratęsimus), paraiškas dėl aukščiau paminėtų paraiškų ir teisę kreiptis dėl bet kurio iš aukščiau paminėtų dokumentų visame pasaulyje ir visas panašias teises visame pasaulyje, įskaitant tuos, kurie patenka į išradimus , Dizainas, piešiniai ir kompiuterinės programos.

3. GARANTIJOS

Mes vykdysime visus tinkamus įgūdžius ir atsargumą teikdami svetainę. Mes gauname medžiagas ir informaciją, pateiktą svetainėje, iš trečiųjų šalių partnerių, todėl negalime garantuoti informacijos tikslumo, išsamumo, valiutos ar patikimumo.

4. DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMAS

Mes naudojame tik asmeninę informaciją, kurią galime surinkti apie jus pagal mūsų privatumo politiką. Ši politika yra esminė šių naudojimo sąlygų dalis, todėl svarbu, kad ją perskaitytumėte. Priimdami šias naudojimo sąlygas jūs taip pat sutinkate su mūsų privatumo politika.

5. ATSISAKYMAS

Bet koks mūsų nesugebėjimas ar vėlavimas įgyvendinti mūsų teises pagal šias naudojimo sąlygas neturi būti laikomas atsisakymu nuo tos ar kitų teisių, nebent mes pripažįstame ir sutinkame su tokiu atsisakymu raštu.

6. ATSKYRIMAS

Jei bet kuri šių naudojimo sąlygų sąlyga ar dalis yra neteisinga, neteisėta ar neįvykdoma, tada ši sąlyga ar jos dalis laikoma išbraukta iš šių Naudojimo sąlygų. Bet koks toks numanomas ištrynimas neturi įtakos likusių šių naudojimo sąlygų galiojimui, teisėtumui ar vykdymui.

7. PILNAS SUSITARIMAS

Garantijos, išimtys ir kitos aiškios šių Naudojimo sąlygų ir privatumo politikos nuostatos išdėsto visus mūsų įsipareigojimus ir įsipareigojimus, susijusius su jo turiniu, ir pakeičia bet kokius ankstesnius su jais susijusių šalių susitarimus. Jūs neturite teisių gynimo dėl bet kokio neteisingo pareiškimo, kuriuo jūs rėmėte, sudarant šias naudojimo sąlygas, išskyrus bet kurią ištaisymo priemonę, kurią galite turėti už tai, kad pažeidėte aiškias šių naudojimo sąlygų sąlygas.

8. SĄLYGŲ NESILAIKYMAS

Nesilaikant sąlygų mes galime nedelsiant nutraukti jūsų naudojimąsi svetaine.

9. ĮSTATYMAI

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.